Pölynpoisto-

ja korkeapainejärjestelmät

Elintarvike- ja maataloustuotanto

Tuotteitamme käytetään elintarvike- ja maataloustuotannossa mm. tuotantotilojen ja tuotantolaitteiden puhdistus- ja yleissiivoustöissä, sekä viljan- ja rehujen siirtoputkistoissa. Leipomot ovat esimerkkejä kohteista, joissa pölykuormitusta muodostuu väistämättä. On tärkeätä, että pölyjen leviäminen estetään esimerkiksi kuljettimia, prosessiputkistoja, kaapelihyllyjä ja uuneja puhdistamalla. Leipomoissa käytetään tuotteitamme, eräissä prosessien vaiheissa, myös ylijäämäjauhojen keräämiseen.

Ultrafilter -suodatustuotteet kuuluvat myös valikoimiimme, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa yleisesti käytetyille teknisille kaasuille ja nesteille, vedelle, sekä steriilille prosessi-ilmalle ja höyrylle. Toimitamme myös tuotteita paineilman jälkikäsittelyyn, esimerkiksi suodattamiseen ja kuivaamiseen.


agriculturepng